Quant val?

PREUS DE REFERÈNCIA DE LA CERTIFIACIÓ ENERGÈTICA:

  • Vivendes fins 100m²  ………… 64,01 € + IVA + taxes =  89,00 €  (Tot inclòs)
  • Vivenda> 100m² i/o dúplex: 72,73 € + IVA + taxes = 99,00 €  (Tot inclòs)
  • Vivenda unifamiliar, chalet:  89,26 € + IVA = 119,00€  (Tot inclòs)
  • Local comercial:  ……………… Consultar: Segons/ M2
  • Edifici de vivendes sencer:    Consultar:  Segons/ Nº habitatges i locals

¡¡ OFERTA: PRECIO FINAL REAL!!

Certf. d’habitabilitat + Certf.Energètic

 169,00 €

Inclòs/Incluido IVA (25,03)+taxes/tasas (24,78)=49,81

Molt important: Les nostres tarifes inclouen la obtenció de l’Etiqueta de qualificació energètica.

El Certificat i l’Etiqueta seràn entregats en format PDF, via correu electrònic.

Per diferents tipologies o nombre d’unitats, consultar condicions especials.

NOTA: En caso de no poder acceder a la vivienda por causas ajenas, o no poder tramitar la Cédula por incumplimiento de la normativa, se abonarán 30 euros en concepto de desplazamiento.

Moltes gràcies per la seva confiança!